Kim są Niezależni Baptyści i w co wierzą?

Kim są Niezależni Baptyści i w co wierzą? OdpowiedźNiezależni Baptyści, często znani również jako Niezależni Baptyści Fundamentalni (IFB), to grupa, która rozpoczęła działalność w ramach większych wyznań baptystycznych pod koniec XIX do początku XX wieku. W tym czasie wiele narodowych denominacji baptystycznych odchodziło od biblijnej nieomylności i innych konserwatywnych wierzeń, co doprowadziło wiele lokalnych kościołów do wycofania się z przynależności wyznaniowej i przyjęcia etykiety Independent. Mając mocne stanowisko na temat podstaw wiary, przyjęli również nazwę Fundamentalista. W celu identyfikacji, większość kościołów IFB reklamuje się jako niezależne, fundamentalne, biblijnie wierzące, aw niektórych przypadkach tylko dla KJV.Wiele osób w ruchu IFB będzie twierdziło, że ich początki sięgają służby Jezusa. Wskazują, że wiele grup w historii utrzymywało zasady baptystyczne i dlatego było baptystami w praktyce, jeśli nie z nazwy. Do grup zidentyfikowanych jako przodkowie tradycji baptystycznej zaliczają się messalianie, montaniści, nowacjoniści, donatyści, paulicyanie, waldensi, albigensi, lyończycy, arnoldyci, menonici i anabaptyści. W XVII wieku w końcu pojawiła się nazwa Baptist.

Współcześni Niezależni Baptyści wierzą w ścisłe oddzielenie od świata i jakiegokolwiek kościoła niezwiązanego z nazwą Niezależni Baptyści. Odnoszą się do Efezjan 5:11, „Nie miej nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej demaskuj je jako dowód na to, że nie należy łączyć się z kościołami spoza ruchu IFB.Niezależni baptyści interpretują Pismo dosłownie. Twierdzą, że interpretują w oparciu o kontekst historyczno-gramatyczny, ale jeśli dosłowna interpretacja ma sens, to jest to zrozumienie, które czerpią z Pisma Świętego. Są konserwatywne w swoim ubiorze: większość kobiet nadal ubiera się w spódnice do kolan, a mężczyźni noszą koszule z kołnierzykiem. Nie noszą krzykliwych ubrań i mają tendencję do utrzymywania kontaktów społecznych w IFB. Tradycyjnie śpiewają hymny tylko w swoich kościołach i odrzucają używanie bębnów i nagrań muzycznych. Większość kościołów IFB używa tylko Biblii Króla Jakuba. Mogą nie wierzyć, że KJV jest natchnionym tłumaczeniem, ale wierzą, że Horyzont internetowy to jedyny zbiór rękopisów, który naprawdę zachowuje natchnione Słowo Boże.Niezależne Kościoły Baptystów wierzą w następujące wyróżniki Niezależnych Baptystów:1. Nowy Testament jest autorytetem we wszystkich sprawach wiary i praktyki.

Oznacza to, że kościoły IFB nie patrzą na wyznania wiary, wyznania czy rady kościelne, aby określić swoje stanowisko doktrynalne. Formułują swoją doktrynę wyłącznie na podstawie Pisma Świętego i twierdzą, że prowadzą swoje kościoły zgodnie z tym, co jest przedstawione w Piśmie Świętym, a nie w oparciu o tradycję lub preferencje denominacyjne (2 Tymoteusza 3:16).

2. Kościół składa się ze zbawionych, ochrzczonych wierzących.

Oznacza to, że członkostwo w lokalnym kościele wymaga najpierw osobistego zaufania Jezusowi, co powoduje odrodzenie i chrzest przez zanurzenie. Kościoły IFB odrzucają chrzest niemowląt i pokropienie. Chrzest jest właściwy tylko wtedy, gdy ktoś uwierzy w Jezusa (Dzieje Apostolskie 2:41–42).

3. Ścisły rozdział kościoła i państwa.

Niezależność jest częścią ich nazwy nie bez powodu. Kościoły IFB wierzą, że nikt nie ma władzy nad kościołem poza Jezusem Chrystusem. IFB odrzuca jakąkolwiek władzę rządową nad działalnością kościoła (2 Koryntian 6:14).

4. Kapłaństwo wierzących.

Kościoły IFB wierzą, że każdy wierzący ma możliwość samodzielnej interakcji z Bogiem. Nikt nie musi posługiwać się kapłanem, jak w Starym Testamencie, aby połączyć się z Bogiem. Wierzący może z ufnością przystąpić do Bożego tronu łaski, abyśmy mogli otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę, która pomoże nam w potrzebie (Hebrajczyków 4:16).

5. Autonomia Kościoła lokalnego.

Doktryna ta wspiera ideę, że lokalny kościół ochrzczonych wierzących jest najwyższym autorytetem kościelnym na ziemi. W sprawach dotyczących ustroju kościelnego i procedury kościół lokalny nie podlega władzom cywilnym ani konwencjom wyznaniowym. Każdy lokalny kościół jest samorządny. Niektóre niezależne kościoły baptystów podkreślają swoją autonomię do tego stopnia, że ​​nie przyjmą chrztu od żadnego innego kościoła — jeśli nowy członek został ochrzczony w innym kościele, aby jego członkostwo było ważne, musi zostać ponownie ochrzczony przez niezależny kościół baptystów.

Wielu niezależnych baptystów podąża za kościelnym modelem kongregacjonalizmu. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos we wszystkich sprawach dotyczących kościoła. Chociaż pastor jest uznanym przywódcą kościoła, żadna decyzja nie jest podejmowana dla kościoła bez uprzedniego poddania go pod głosowanie przed całym zgromadzeniem. Kongregacjonalizm odrzuca wykorzystywanie rad i stowarzyszeń do zarządzania sprawami Kościoła. Model ten opiera się na przekonaniu, że wszyscy wierzący są księżmi i są zdolni do podejmowania decyzji, które będą kierować lokalnym kościołem.

W większości Niezależne Kościoły Baptystyczne wiernie głoszą Słowo Boże i trzymają się zasadniczych elementów ewangelii. Jednak ekskluzywizm, który promują, i ich skłonność do mentalności wyłącznie KJV są kłopotliwe. Ponadto wiele niezależnych kościołów baptystycznych popadło w błąd poglądów i teologii baptystycznej oblubienicy. Tak więc, zanim oficjalnie wstąpisz do kościoła IFB, potrzebne jest rozeznanie.Top