Jaka była misja Jezusa?

Jaka była misja Jezusa? Dlaczego Jezus przyszedł? OdpowiedźKilka razy w życiu Jezusa pokazuje, że był człowiekiem na misji. Miał cel, który celowo zrealizował. Nawet w młodym wieku Jezus wiedział, że musi zajmować się sprawami [Swojego] Ojca (Ew. Łukasza 2:49, KJV). W ostatnich dniach swojego ziemskiego życia Jezus zdecydowanie wyruszył do Jerozolimy, gdzie wiedział, że zostanie zabity (Ew. Łukasza 9:51). Można powiedzieć, że podstawową misją czasu Chrystusa na ziemi było wypełnienie Bożego planu zbawienia zgubionych.Jezus ujął to w ten sposób w Ewangelii Łukasza 19:10: Syn Człowieczy przyszedł szukać i ratować zgubionych. Jezus został właśnie skrytykowany za pójście do domu grzesznika. Jezus odpowiedział twierdząc, że Jego misją było ratowanie ludzi, którzy potrzebowali ratowania. Ich opinia grzeszników nie była powodem, aby ich unikać; był to raczej powód, by ich szukać. Wiele razy podczas służby Chrystusa starał się przebaczyć tym, których unikali zadufani w sobie przywódcy tamtych czasów. Odszukał i uratował kobietę przy studni i Samarytan z jej miasta (Jan 4:39–41), grzeszną kobietę z alabastrowym dzbanem (Łuk. 7:37), a nawet jednego ze swoich uczniów, Mateusza, który był poborcą podatkowym (Mateusza 9:9).

W Ewangelii Mateusza 9 po raz kolejny został skrytykowany Jezus za spożywanie posiłków z celnikami i grzesznikami (werset 11) i po raz kolejny Jezus odpowiedział słowami o swojej misji: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (werset 13). Celem Jezusa było zbawienie. To był cel, który On osiągnął: przyniosłem ci chwałę na ziemi, kończąc dzieło, które mi zleciłeś (Jan 17:4).W całej Ewangelii widzimy Jezusa wzywającego do pokuty i przebaczenia najgorszym z grzeszników. Nikt nie jest zbyt grzeszny, aby do Niego przyjść. W rzeczywistości idzie za zagubionymi, jak pokazują przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej monecie (Łuk. 15:1–10). W historii syna marnotrawnego Jezus naucza, że ​​Bóg zawsze będzie przyjmował z otwartymi ramionami tych, którzy przychodzą do Niego ze skruszonym sercem (Łk 15,21-22; por. Izajasz 57,15). Nawet dzisiaj Jezus nadal szuka i ratuje tych, którzy z pokorą pokładają w Nim swoją wiarę (Ew. Mateusza 11:29; 18:3–4; Objawienie 3:20).

Top