Co to znaczy, że łagodna odpowiedź odwraca gniew (Przypowieści Salomona 15:1)?

Co to znaczy, że łagodna odpowiedź odwraca gniew (Przypowieści Salomona 15:1)? OdpowiedźMiękki to słowo, które czasami może mieć negatywne konotacje związane ze słabością. Jednak tak nie jest w Przypowieściach Salomona 15:1: Łagodna odpowiedź odwraca gniew, ale szorstkie słowo wzbudza gniew (ESV). Tutaj autor wyjaśnia, że ​​łagodna odpowiedź jest mądrzejszym wyborem, gdy musimy odpowiedzieć na problem.Słowo przetłumaczone jako miękki w języku oryginalnym może również oznaczać łagodny, czuły, uprzejmy i mający lub wykazujący przemyślany lub łagodny charakter. Gniew oznacza wściekłość lub gniew. Przysłowie uczy, że mądry człowiek będzie łagodnie radził sobie z problemami. Delikatna odpowiedź odstrasza gniew, ale ostre słowa podsycają nastrój — czytamy w Księdze Przysłów 15:1 w New Living Translation.

Głównym tematem Księgi Przysłów jest mądrość. Jego celem jest pokazanie młodym poszukiwaczom, jak uzyskać zrozumienie i wgląd, rozwijając zdyscyplinowane życie i wybierając to, co jest słuszne, sprawiedliwe, korzystne i uczciwe. Mądrość w istocie jest wyborem odzwierciedlonym w podstawowym podejściu człowieka do życia. Ze względu na swoje wartości i zobowiązania mądra osoba decyduje się żyć zgodnie z boskimi zasadami i dokonywać właściwych wyborów. Zwróci baczną uwagę na rady i wskazówki zawarte w Piśmie, stosując Bożą prawdę i poddając się woli Pana.W Przypowieściach Salomona 15:1 najpierw przedstawiono mądry wybór: łagodna odpowiedź odwraca gniew. Wypowiadanie łagodnej odpowiedzi oznacza reagowanie z delikatnością i cierpliwością w sposób, który rozładowuje gniew i zapobiega eskalacji sytuacji. Z kolei ostre słowo wzbudza gniew. Niemądrym wyborem jest reagowanie nieuprzejmie, pochopnie i w gniewie. Później Salomon powtarza mądre i głupie opcje: osoba porywcza wznieca konflikt, ale cierpliwa uspokaja kłótnię (Przypowieści Salomona 15:18).Delikatna lub miękka odpowiedź odwraca gniew, neutralizując potencjalnie napiętą lub wybuchową sytuację. Ostre słowo robi coś przeciwnego; zamiast rozładowywać gniew, ładuje go. Jakub nauczał wierzących, że działanie w ludzkim gniewie nie skutkuje sprawiedliwością, której pragnie Bóg (Jakuba 1:20). Według Jakuba mądrość pochodząca z nieba jest przede wszystkim czysta; następnie miłujący pokój, troskliwy, uległy, pełen miłosierdzia i dobrego owocu, bezstronny i szczery (Jk 3,17).Mądrzy chrześcijanie pamiętają, że Bóg wzywa nas do wprowadzania pokoju: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem będą nazwani dziećmi Bożymi (Mt 5,9). Wybór promowania i inspirowania pokoju wymaga innych cnót, o których mówi Księga Przysłów. Plany pracowitych prowadzą do zysku, mówi Księga Przysłów 21:5. Potrzeba przemyślenia, staranności i planowania, aby być gotowym do podjęcia roli rozjemcy w trudnych lub gorących okolicznościach. Powinniśmy codziennie przyoblec się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czynić żadnego zabezpieczenia dla ciała, aby zaspokoić jego pragnienia (Rzymian 13:14, ESV).

Aby być gotowym na miękką odpowiedź, która odwróci gniew, musimy codziennie wybierać, aby pielęgnować i rozwijać cierpliwość, życzliwość, łagodność i panowanie nad sobą (Kolosan 3:12; Galacjan 5:22).Top