Czy Bóg kocha szatana?

Czy Bóg kocha szatana?

Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, że odpowiedź na to pytanie brzmi stanowcze NIE. Bóg w żaden sposób nie kocha szatana. W rzeczywistości nienawidzi go doskonałą nienawiścią. Biorąc to pod uwagę, ważne jest, aby zrozumieć, DLACZEGO Bóg nienawidzi szatana. Nie dlatego, że Szatan jest jakimś potworem, którego nie może kontrolować – wręcz przeciwnie. Bóg nienawidzi Szatana, ponieważ reprezentuje on wszystko, co jest przeciwne Jemu i Jego charakterowi. Szatan jest zwodniczy, manipulujący i zły – a to tylko kilka z wielu cech, którymi Bóg gardzi. Krótko mówiąc, Bóg nienawidzi szatana, ponieważ reprezentuje on wszystko, co sprzeciwia się Jemu i Jego dobroci. I nie ma nic dobrego w szatanie – nawet jednej cechy odkupienia. Jest czystym złem, na wskroś.

Odpowiedź

Nie, Bóg nie kocha szatana i my też nie powinniśmy. Bóg nie może kochać tego, co jest złe i bezbożne, a Szatan ucieleśnia to wszystko. On jest wrogiem (1 Piotra 5:8); zły (Mateusz 6:13); ojciec kłamstwa i morderca (Jan 8:44); oskarżyciel ludu Bożego (Objawienie 12:10); kusiciel (1 Tesaloniczan 3:5); dumny, niegodziwy i gwałtowny (Izajasz 14:12-15); zwodzicielem (Dzieje Apostolskie 13:10); intrygant (Efezjan 6:11); złodziej (Łk 8:12); i wiele innych złych rzeczy. W rzeczywistości jest wszystkim, czego Bóg nienawidzi. Serce szatana jest utwierdzone w nienawiści do Boga, jego sąd jest ostateczny, a jego zniszczenie pewne. Objawienie 20 opisuje przyszły plan Boga dla szatana, a miłość do szatana nie ma w nim udziału.Nakaz Jezusa, abyśmy kochali naszych nieprzyjaciół (Mateusz 5:44), ma na celu regulowanie relacji międzyludzkich na tym świecie. Kochamy Boga i kochamy ludzi (nawet naszych wrogów), którzy są stworzeni na obraz Boga. Aniołowie nie są stworzeni na obraz Boży. Nigdy nie mówi się nam, abyśmy kochali świętych aniołów, a już na pewno nigdy nie mówi się nam, abyśmy kochali złych aniołów.Ponieważ szatan jest wszystkim, co jest przeciwieństwem Boga, którego kochamy, nie możemy kochać szatana. Gdybyśmy kochali szatana, bylibyśmy zmuszeni nienawidzić Boga, ponieważ świętość jest przeciwieństwem grzechu.

Bóg już zdecydował, że szatanowi nie będzie przebaczenia; jesteśmy przedmiotem ofiarnej miłości Boga, ukazanej na krzyżu. Kiedy Bóg z miłością odkupił ludzkość, wystawił szatana na jawną hańbę (Kol 2,15). Boży sąd nad szatanem będzie częścią Jego wielkiej miłości do nas.

Top